Bazalt Doğranmış Elyaf

Bazalt elyafları, bazalt taşlarının 1300-1700°C’de eritilmesi ile elde edilir. Eritmek için gereken enerji E camından yüksek olup S camına eşdeğerdir ki bu durum maliyeti doğrudan etkiler. Ayrıca lifleri elde edebilmek için platin alaşımlı pahalı çekme ağızları kullanmak gereklidir. Bu sebeplerle şimdilik bazalt elyafı fiyatları dünya genelinde E ve S camının arasındadır.