Kodlama ve Ano Uygulamaları

Kodlama ve Ano Uygulamaları

Optik okuyucu ile kod alma işlemi yapılarak kalıp montajındaki kod hataları minimum’a indirilebilir. Montaj yapılırken mevcut olan aksların mesafesi dikkate alınmalıdır. Montaj esnasındaki hassasiyet vibrasyonlu mastarın titreşiminden ve dış etkenlerden etkilenmeyecek şekilde olmalıdır. Kodlama ve Ano yapılması