NivoTech PSG

Polisülfid Dolgu – Yatay Uygulamalar İçin

Ürün tanımı :

Bostik NivoTech PSG – H, jet yakıtlarına ve kimyasallara dayanıklı, Polisülfid esaslı, çift komponentli, dar ve geniş derzlemelerde kullanıma uygun, tiksotropik özellikte, düşeyde akma yapmayan, duvar derzlerinde kullanıma uygun sızdırmazlık malzemesidir.

Kullanıldığı yerler :

  • Benzin istasyonları,
  • Araba yıkama yerleri
  • Havaalanları
  • Kimyasal boşaltım alanları ve kimyasallara maruz kalabilecek her türlü alanlar (fabrikalar)

Özellikler :

  • İki bileşenli, solventsiz bir sızdırmazlık malzemesidir.
  • Akışkan kimyasallara (jet yakıt, teknik yağ, akaryakıt, biodizel yakıt, inceltilmiş anorganik asit ve çözeltilere) ve tuza karşı dirençlidir.
  • Yaşlanmaya, hava şartlarına ve UV ışınlarına dayanıklıdır.
  • Uygulamadan yaklaşık 24 saat sonra hava şartlarından etkilenmez. (20°C’de)